НАЧАЛО    ФЕН КЛУБ    ЧЛЕНСТВО    MEMBERSHIP    БИЛЕТИ    MANCHESTER UNITED    КОНТАКТИЧЛЕНСТВО | КАНДИДАСТВАНЕ | ТАКСИ

Кандидастването за членство става с МОЛБА  до Управителния съвет. При одобрение се заплащат следните такси:

Членски внос за сезон

- 40 /четиридесет/ лева -  за пълнолетни

- 10 /десет/ лева - за непълнолетни и пенсионери


Official Membership за сезон | задължителен при кандидастване за билети

Заплащането на One United Membership става чрез официалния сайт на Manchester United

Цена от 20 £ до 75 £* без доставка**

*стойността на One United Membership се изчислява според курса на БНБ към датата на плащане

**доставката зависи единствено и само от Manchester United Ticketing & Membership Services и Български пощиМОЛБА ЗА ЧЛЕНСТВО

За повече информация: тел.0898 70 23 77 , e-mail: manutd.vt@gmail.com

НАЧАЛО    ФЕН КЛУБ    ЧЛЕНСТВО    MEMBERSHIP    БИЛЕТИ    MANCHESTER UNITED    КОНТАКТИ

© UNITED.BG